ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΓΟΝΕΑ

Μάθετε πώς να οικοδομήσετε μια θετική ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΓΟΝΕΑ με το ΔΙΑΛΛΟΣ Karate Club. Ακολουθήστε αυτά τα dos και don’ts για μια ισχυρή συνεργασία. Ως κάποιος που ασχολείται με την Προπονητική, μπορώ να βεβαιώσω το γεγονός ότι η σχέση προπονητή-γονέα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός παιδιού στον αθλητισμό, ίσως η σημαντικότερη. Είναι ζωτικής σημασίας για τους προπονητές και τους γονείς να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους νεαρούς αθλητές. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσω τα dos και τα don’ts για τη δημιουργία μιας νικηφόρας σχέσης προπονητή-γονέα.

Κατανόηση των ρόλων των προπονητών και των γονέων στα νεανικά αθλήματα

Προτού εντρυφήσουμε στα dos και don’ts, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους ρόλους στην ΣΧΕΣΗ του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ και του ΓΩΝΕΑ στον αθλητισμό νέων. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση της ομαδικής εργασίας και την ενθάρρυνση του καλού αθλητικού πνεύματος. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρόνο παιχνιδιού και τη στρατηγική.

Οι γονείς, από την άλλη πλευρά, είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη της συμμετοχής του παιδιού τους σε αθλήματα, την παροχή μεταφοράς και τη διασφάλιση ότι το παιδί τους διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και ενδυμασία. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης.

Είναι σημαντικό τόσο οι προπονητές όσο και οι γονείς να κατανοούν και να σέβονται ο ένας τους ρόλους του άλλου προκειμένου να δημιουργηθεί μια θετική σχέση προπονητή-γονέα.

ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΓΟΝΕΑ ΔΙΑΛΛΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α.Σ ΔΙΑΛΛΟΣ KARATE CLUB VASILIS TRIANTAFILLOS κρατικά πιστοποιημένος προπονητής καράτε παλαιό Φάληρο ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΡΑΤΕ
DOS & DON’TS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ-ΓΟΝΕΑ

Βήματα για τη δημιουργία μιας θετικής σχέσης προπονητή-γονέα (dos)

Επικοινωνία

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι προπονητές για να χτίσουν μια θετική σχέση με τους γονείς είναι να επικοινωνούν τακτικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρέχουν ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της ομάδας, να μοιράζονται ανατροφοδότηση για μεμονωμένους παίκτες και να απαντούν σε τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες των γονέων.

Οι προπονητές θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμοι στους γονείς και εκτός προπονήσεων και αγώνων. Αυτό μπορεί να είναι τόσο απλό όσο η παροχή των στοιχείων επικοινωνίας τους και η ενημέρωση των γονέων για τις καλύτερες ώρες επικοινωνίας μαζί τους.

Εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του προπονητή είναι ένα από τα σημαντικότερα κλειδιά επιτυχίας στη σχέση μεταξύ γονέα, αθλητή και προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε γονέας, να έχει κάνει την ερευνά του και να αποφασίσει σε ποιον προπονητή θα εμπιστευτεί το παιδί του. Μετά την απόφαση του αυτή, οφείλει να ακολουθεί το προπονητικό έργο του και να μην παρεμβαίνει στις αποφάσεις, με κριτικές που έχουν να κάνουν με το άθλημα.

Σεβασμός

Ο σεβασμός είναι αμφίδρομος στη σχέση προπονητή-γονέα. Οι προπονητές πρέπει να σέβονται τις απόψεις και τις ανησυχίες των γονέων, ενώ οι γονείς πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις και την εξουσία των προπονητών.

Οι προπονητές θα πρέπει επίσης να δείχνουν σεβασμό στους αθλητές του, δημιουργώντας ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους τους παίκτες ισότιμα, να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση και να ενθαρρύνουν το καλό αθλητικό πνεύμα.

Υποστήριξη

Οι γονείς μπορούν να δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα του παιδιού τους παρακολουθώντας αγώνες και προπονήσεις, προσφέροντας εθελοντική εργασία όταν χρειάζεται και παρέχοντας θετική ενθάρρυνση τόσο στο παιδί τους όσο και στους συμπαίκτες του παιδιού τους έπειτα από συναίνεση του προπονητή.

Οι προπονητές μπορούν επίσης να δείξουν την υποστήριξή τους στους παίκτες τους αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά τους, παρέχοντας ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες να επιτύχουν και ενθαρρύνοντας την ομαδική εργασία .

Θέτοντας προσδοκίες

Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί όταν πρόκειται για τον καθορισμό των προσδοκιών για τη σχέση προπονητή-γονέα. Οι προπονητές πρέπει να είναι ειλικρινείς σχετικά με τις προσδοκίες τους για τους παίκτες και τους γονείς, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας, της συμπεριφοράς και της δέσμευσης.

Οι γονείς θα πρέπει επίσης να επικοινωνούν τις προσδοκίες τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους στον αθλητισμό και το ρόλο τους στην υποστήριξη της ομάδας.

Όρια για την οικοδόμηση μιας θετικής σχέσης προπονητή-γονέα

Ας προχωρήσουμε τώρα στα don’ts για την οικοδόμηση μιας θετικής σχέσης προπονητή-γονέα.

Περιφρόνηση

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για μια θετική σχέση προπονητή-γονέα είναι όταν οι γονείς δείχνουν περιφρόνηση για τις προπονητικές αποφάσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αμφισβήτηση των αποφάσεων του προπονητή, την υπονόμευση της εξουσίας του και την ανοιχτή κριτική του μπροστά σε άλλους γονείς και παίκτες.

Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι ο προπονητής είναι το πρόσωπο εξουσίας όσον αφορά την ομάδα και οι αποφάσεις του πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Υπέρβαση των ορίων

Οι γονείς θα πρέπει επίσης να προσέχουν να μην υπερβαίνουν τα όριά τους όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην αθλητική ομάδα του παιδιού τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσπάθεια να προπονούνται από το περιθώριο, να παρεμβαίνουν στη δυναμική της ομάδας ή να προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του προπονητή.

Είναι σημαντικό για τους γονείς να θυμούνται ότι ο προπονητής είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χρόνο παιχνιδιού, τη στρατηγική και τη δυναμική της ομάδας.

Υπονομεύοντας τις αποφάσεις του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Τέλος, οι γονείς δεν πρέπει ποτέ να υπονομεύουν τις αποφάσεις του προπονητή, ακόμη και αν διαφωνούν με αυτές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συζήτηση με άλλους γονείς για τις αποφάσεις του προπονητή, ενθάρρυνση του παιδιού τους να μην υπακούσει στις οδηγίες του προπονητή ή ανοιχτή κριτική στον προπονητή μπροστά σε άλλους γονείς και παίκτες.

Οι γονείς πρέπει να θυμούνται ότι ο προπονητής είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ομάδα και οι αποφάσεις του πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν στη ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ – ΓΟΝΕΑ

Ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, μπορεί να προκύψουν προκλήσεις στις σχέσεις προπονητή-γονέων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαφωνίες σχετικά με τον χρόνο παιχνιδιού, συγκρούσεις μεταξύ των γονέων ή παρεξηγήσεις σχετικά με τις προσδοκίες.

Είναι σημαντικό τόσο οι προπονητές όσο και οι γονείς να προσεγγίζουν αυτές τις προκλήσεις με ανοιχτό μυαλό και διάθεση επικοινωνίας. Συνεργαζόμενοι, μπορούν να βρουν λύσεις προς όφελος της ομάδας και των μεμονωμένων παικτών.

Τα οφέλη μιας θετικής σχέσης ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ – ΓΟΝΕΑ

Όταν οι προπονητές και οι γονείς συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους νεαρούς αθλητές, όλοι επωφελούνται. Οι παίκτες είναι πιο πιθανό να απολαύσουν το άθλημα, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να πάρουν σημαντικά μαθήματα ζωής σχετικά με την ομαδικότητα και το αθλητικό πνεύμα.

Οι προπονητές είναι επίσης πιο πιθανό να είναι επιτυχημένοι όταν έχουν την υποστήριξη των γονέων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αυξημένη συμμετοχή, καλύτερη δυναμική της ομάδας και βελτιωμένο ηθικό.

Συμπέρασμα και η σημασία της οικοδόμησης μιας θετικής σχέσης ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ – ΓΟΝΕΑ

Εν κατακλείδι, η σχέση προπονητή-γονέα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των νεαρών αθλητών στον αθλητισμό. Ακολουθώντας τα dos και don’ts που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, οι προπονητές και οι γονείς μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για την ομάδα του παιδιού τους.

Να θυμάστε, η επικοινωνία, ο σεβασμός, η υποστήριξη, η εμπιστοσύνη και οι σαφείς προσδοκίες είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας νικηφόρας σχέσης προπονητή-γονέα. Συνεργαζόμενοι, οι προπονητές και οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τους νεαρούς αθλητές τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να έχουν μια θετική εμπειρία στον αθλητισμό.

Τριαντάφυλλος Βασίλης 

Αναγνωρισμένος Προπονητής Καράτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της παγκόσμιας  ομοσπονδίας (W.K.F).

Κοινοποίηση :

body { cursor: url('/my-folder/my-cursor.png'), auto; }