Σημαντικά λάθη που κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους στον αθλητισμό

Ο αθλητισμός είναι  ευρέως γνωστό  ότι προσφέρει πολλά και πολυδιάστατα οφέλη για τη σωματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών μας.

Για αυτό και οι γονείς συνειδητά επιλέγουν να δώσουν στα παιδιά τους  τα ερεθίσματα που προσφέρουν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. 

Όμως, μέσω της διαδικασίας αυτής,  μπορεί και να κάνουν αθέλητα λάθη που επηρεάζουν αρνητικά την αθλητική εμπειρία των παιδιών τους. 

Σε αυτό το άρθρο, θα αναφερθώ σε σημαντικά  ασυνείδητα λάθη που κάνουν οι γονείς και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε ώστε τα  παιδιά μας να αποκομίσουν στον μέγιστο βαθμό τα οφέλη του αθλητισμού. 

1. Πίεση για επίτευξη αποτελεσμάτων- υπερβολικές προσδοκίες: 

Ένα από τα σημαντικότερα λάθη που κάνουν οι γονείς είναι η υπερβολική πίεση για την επίτευξη αποτελεσμάτων, η οποία σαφώς οδηγεί  στην αύξηση του μη παραγωγικού άγχους και σε πολλές περιπτώσεις στην παραίτηση. Οι υπερβολικές προσδοκίες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή αθλητικών στόχων  απομακρύνει την απόλαυση από τη διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης.

Αφού πρώτα ως ενήλικες και φροντιστές επανεξετάσουμε τα δικά μας κίνητρα για την επιτυχία, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε  την προσπάθεια, τη βελτίωση και την απόλαυση για την συμμετοχή στο άθλημα που έχει επιλέξει το παιδί μας. 

2. Υπερβολική παρέμβαση – υπερπροστασία : 

Ένα άλλο συνηθισμένο λάθος είναι η υπερβολική παρέμβαση των γονέων στην αθλητική δραστηριότητα των παιδιών. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται  υπερπροστατευτικοί περιορίζοντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία των παιδιών τους. Αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοδιαχείρισης και αυτοπεποίθησης. Είναι σημαντικό να δώσουμε  στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν αυτονομία, να αναλάβουν ευθύνες, να διαχειριστούν τις συνέπειες, ούτως ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. 

3. Επικέντρωση στην ειδικότητα: 

Πολλοί γονείς επικεντρώνονται   αποκλειστικά σε έναν αθλητικό τομέα ή σε ένα συγκεκριμένο αθλητικό όργανο. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε  τα παιδιά να εξερευνήσουν διάφορα αθλήματα και να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και τα ταλέντα τους. 

4. Έλλειψη επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης: 

Λόγω των πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεών μας, ίσως  να μην αφιερώνουμε αρκετό χρόνο για να ακούσουμε τις σκέψεις, αγωνίες και συναισθήματα των παιδιών μας, προτρέχοντας να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα αποξένωσης, να διαταράξει τη γονεϊκή σχέση και να μειώσει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.

Η ίδια η ζωή μέσα απο τις διάφορες εκφάνσεις της, την ενασχόληση  και την ενεργό συμμετοχή, μας μαθαίνει ότι  μόνο μέσα από τα λάθη επιτυγχάνεται η  εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη για όλους μας. 

Το συμπέρασμα που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι :

Ο αθλητισμός είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά μας να αναπτύξουν δεξιότητες, να μάθουν αξίες και να απολαύσουν τη φυσική τους δραστηριότητα. Οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο στην αθλητική πορεία των παιδιών τους. Αποφεύγοντας τα προαναφερθέντα λάθη και υποστηρίζοντας τα παιδιά τους με τον καταλληλότερο τρόπο, μπορούν να δημιουργήσουν  μια θετική και εποικοδομητική αθλητική εμπειρία για αυτά. Η συνειδητοποίηση των πιθανών λαθών μας μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υποστήριξης και ανάπτυξης για τα παιδιά μας.

Τριαντάφυλλος Βασίλης 

Προπονητής Καράτε αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας Καράτε (W.K.F).

Κοινοποίηση :

body { cursor: url('/my-folder/my-cursor.png'), auto; }