Πόσο σημαντική είναι η επανάληψη μιας τεχνικής στο Καράτε;

«Καλύτερα να έχεις κάνει μια τεχνική 3000 φορές, παρά να γνωρίζεις 3000 τεχνικές που να τις έχεις κάνει από μια φορά».

Η παραπάνω φράση μας δηλώνει πως η επανάληψη μιας τεχνικής στο καράτε είναι ουσιώδης για τη συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αθλητή, καθώς και για τη διατήρηση των επιτευγμάτων του.

Ας εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά τους λόγους:

1. Απόκτηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας: 

Η επανάληψη μιας τεχνικής στο καράτε βοηθά τον μαθητή να αισθάνεται πιο σίγουρος για τις ικανότητές του. Καθώς επαναλαμβάνει και βελτιώνει την τεχνική του, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις.

2. Βελτίωση της τεχνικής ποιότητας:

Η συνεχή επανάληψη μιας τεχνικής επιτρέπει στον μαθητή να τη βελτιώσει στην πτυχή της ακρίβειας, της δύναμης και της ταχύτητας. Κάθε επανάληψη επιτρέπει στον μαθητή να εστιάζει σε διάφορες λεπτομέρειες και να βελτιώνει την τεχνική του.

3. Απομνημόνευση και αυτοματισμός:

Η επανάληψη βοηθά στην απομνημόνευση των κινήσεων και την εσωτερική τους κατανόηση. Με τον χρόνο και την επανάληψη, οι κινήσεις γίνονται αυτόματες, επιτρέποντας στον μαθητή να αντιδρά ενστικτωδώς σε κάθε κατάσταση.

4. Διατήρηση των δεξιοτήτων:

Η επανάληψη βοηθά στη διατήρηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί. Χωρίς συνεχή εξάσκηση και επανάληψη, οι μαθητές μπορεί να χάσουν την επίδοση και την επιδεξιότητά τους στις τεχνικές που έχουν μάθει.

5. Αυτοπεποίθηση:

Η εξοικείωση με μια τεχνική δίνει στον αθλητή αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να την εκτελέσει αποτελεσματικά.

6. Κατανόηση της βαθύτερης σημασίας:

Με τη συνεχή επανάληψη, ο μαθητής αρχίζει να κατανοεί τη βαθύτερη σημασία της τεχνικής και την εφαρμογή της σε διάφορες καταστάσεις.

Συνεπώς, η επανάληψη είναι κρίσιμη για την πρόοδο και την επιτυχία στο καράτε, καθώς βοηθά στην καλλιέργεια ακρίβειας, αυτοπεποίθησης και συνεχούς βελτίωσης.

Η επανάληψη μιας τεχνικής σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερη από το να εξασκείται κάποιος σε πολλές τεχνικές χωρίς να τις έχει καλά εξασφαλίσει.

Τριαντάφυλλος Βασίλης 

Προπονητής Καράτε αναγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε (W.K.F), Προπονητής Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στα παιδιά.

Κοινοποίηση :

body { cursor: url('/my-folder/my-cursor.png'), auto; }