ΔΕΠΥ & Καράτε

Η ΔΕΠΥ αναφέρεται στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΥΕΠ) ή Ελλειμματική Προσοχή με Υπερκινητικότητα (ΕΠΥ), και είναι μια νευρογνωσιακή διαταραχή που επηρεάζει παιδιά και ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από προβλήματα στην προσοχή, την υπερκινητικότητα και τον έλεγχο συμπεριφοράς.

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ βιώνουν διάφορα συμπτώματα και δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων:

 1. Έλλειψη προσοχής: Έχουν δυσκολία να διατηρήσουν την προσοχή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να
  εστιάσουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που απαιτούν προσοχή.
 2. Υπερκινητικότητα: Έχουν υπερβολική ενέργεια και δυσκολία να καθίσουν ή να μείνουν ήσυχα για μεγάλο χρονικό
  διάστημα. Συχνά εκδηλώνουν αναπήδηση, τρέξιμο ή ανεπιθύμητη κινητικότητα.
 3. Έλλειψη αυτοελέγχου: Έχουν δυσκολία να ελέγξουν τις αντιδράσεις τους και να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά
  τους σε κατάλληλους κοινωνικούς κανόνες.
  Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σχολική επίδοση, στις κοινωνικές σχέσεις και στον
  αυτοέλεγχο. Επίσης, μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση επιτυχίας τους. Ωστόσο, με την
  κατάλληλη υποστήριξη και παρέμβαση, τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να
  επιτύχουν σε διάφορους τομείς της ζωής τους.

Η ευεργετική επίδραση του καράτε στα παιδιά με ΔΕΠΥ

Το καράτε μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στα παιδιά με ΔΕΠΥ με τους εξής τρόπους:

 1. Αύξηση της αυτοπεποίθησης: Το καράτε βοηθά τα παιδιά με ΔΕΠΥ να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και
  αυτοσεβασμό. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν νέες δεξιότητες
  και να πετύχουν στόχους, βελτιώνοντας έτσι την αίσθηση της ικανότητάς τους.
 2. Ανάπτυξη της συγκέντρωσης και της αυτορρύθμισης: Το καράτε ενισχύει τη συγκέντρωση και την αυτο-ρύθμιση
  των παιδιών με ΔΕΠΥ. Κατά την εκτέλεση τεχνικών και ασκήσεων, τα παιδιά μαθαίνουν να εστιάζουν, να διατηρούν
  την προσοχή τους και να ελέγχουν τις ενέργειές τους.
 3. Εκτίμηση των κανόνων και της διάταξης: Το καράτε βασίζεται σε αυστηρούς κανόνες και διάταξη. Αυτό βοηθά τα
  παιδιά με ΔΕΠΥ να εκτιμήσουν την αξία των κανόνων και να εξασκηθούν στη συμμόρφωση προς αυτούς.
 4. Αντιμετώπιση του άγχους και της υπερκινητικότητας: Η άσκηση του καράτε μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με
  ΔΕΠΥ να καταναλώσουν το περίσσευμα ενέργειας και να μειώσουν το άγχος και την υπερκινητικότητα.
  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις του καράτε μπορεί να διαφέρουν από παιδί σε παιδί και είναι
  σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ατομικές ανάγκες και ικανότητες κάθε παιδιού.

Πόσο εύκολο είναι σε ένα παιδί με ΔΕΠΥ να παρακολουθήσει μια αθλητική δραστηριότητα;

Η δυσκολία παρακολούθησης μιας αθλητικής δραστηριότητας για ένα παιδί με ΔΕΠΥ μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον σοβαρότητα και τα συμπτώματα της διαταραχής. Κάποια παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην οργάνωση, την προσοχή και τον έλεγχο της συμπεριφοράς, τα οποία μπορούν να δυσκολέψουν τη
συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, το καράτε μπορεί να είναι μια επιλογή που προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα για παιδιά με ΔΕΠΥ. Το καράτε διδάσκει διάφορες δεξιότητες, όπως την αυτοπειθαρχία, τον έλεγχο του σώματος, τη συγκέντρωση και τον σεβασμό προς τους άλλους.

Αυτά τα στοιχεία μπορούν να είναι ευεργετικά για τα παιδιά με ΔΕΠΥ, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στη βελτίωση της προσοχής και του ελέγχου της συμπεριφοράς τους. Σημαντικό είναι να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη από τους εκπαιδευτές και το περιβάλλον, καθώς και η προσαρμογή της δραστηριότητας στις ατομικές ανάγκες και δυνατότητες του παιδιού. Η συνεργασία με ειδικούς, όπως θεραπευτές και εκπαιδευτικούς, μπορεί επίσης να είναι πολύτιμη για να υποστηριχθεί το παιδί με ΔΕΠΥ κατά την συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες.

Τριαντάφυλλος Βασίλης

Κρατικά Αναγνωρισμένος Προπονητής Καράτε, Προπονητής Καράτε Ειδικής Αγωγής

Κοινοποίηση :

body { cursor: url('/my-folder/my-cursor.png'), auto; }