Τεχνικό Σεμινάριο 18 Νοεμβρίου 2018.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 15 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 14 άτομα, , τα οποία χαμογελούν

Η εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται