ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Α.Σ. ΔΙΑΛΛΟΣ 2019 – 2020

01.Σεπτέμβριος 2/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019 – 2020 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Σ. ΔΙΑΛΛΟΣ) 
02.Σεπτέμβριος 9/2019 ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Σ. ΔΙΑΛΛΟΣ) 
03.Σεπτέμβριος  21/2019 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
04.Σεπτέμβριος 27-29/2019 INTERNATIONAL TURKISH OPEN KARATE TOURNAMENT
05.Οκτώβριος 3-5/2019 OPEN SERIES ΡΟΔΟΣ
06.Οκτώβριος
07.Νοέμβριος
08.Νοέμβριος
09.Δεκέμβριος
10.Δεκέμβριος
11.Ιανουάριος
12.Ιανουάριος
14.Φεβρουάριος
15.Μάρτιος
16.Μάρτιος
17.Μάιος
18.Ιούνιος
19.Ιούνιος