ΕΦΗΒΙΚΟ (12 ετών – 16 ετών)

Το εφηβικό τμήμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας δώδεκα (12) με δεκαέξι (16) ετών. Στο εφηβικό τμήμα η προπονητική βασίζετε στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης, στην αύξηση ταχύτητας και στην σωστή τεχνική. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε προαγωγικές εξετάσεις  οι οποίες γίνονται τρεις φορές το χρόνο κάθε Νοέμβριο, Φεβρουάριο και Ιούλιο.

Στόχος μας σε αυτές τις ηλικίες είναι:

  • Σωστή διαχείριση ενέργειας.
  • Σωστή διαχείριση του σωματικού βάρους.
  • Αυτοέλεγχος και αυτοσεβασμός.
  • Κανόνες σωστής συμπεριφοράς εντός και εκτός του σχολείου.
  • Αυτοάμυνα.
  • Πειθαρχία και σεβασμός.