Ετήσιο Πανελλήνιο Σεμινάριο Shito Ryu στο Σχηματάρι υπό την καθοδήγηση του αρχηγού shito Ελλάς sensei Χονδροματίδη Παναγιώτη.

Ετήσιο Πανελλήνιο Σεμινάριο Shito Ryu 11/12/2016