Περάσαμε υπέροχα και φέτος! Και του χρόνου με υγεία σε όλους σας!!!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, φαγητό και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γήπεδο μπάσκετ

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, ποτό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: παπούτσια και εσωτερικός χώρος